Lucy誤會爸爸李璨琛被打奔跑營救 搶武器阻止網民讚揚:無白養

李璨琛(Sam)後日(27日)48歲生日,未知屆時會與結婚11年的太太梁志瑩(Sophia),以及兩個女兒李元元(Lucy)和李斐斐(Sucy)怎樣慶祝。李璨琛的生日禮物未收到,但「前世情人」Lucy的行動已經冧暈爸爸,昨日(24日)李璨琛估計是帶同太太及兩個囡囡到朋友家中食飯,過程中李璨琛被朋友拎起飯𢳂打手臂,Lucy見狀即時營救爸爸甚有愛。

 

【相關閱讀】:李璨琛細女Sucy戴假髮變Lucy 2.0萌到爆 印證強大基因姊妹如倒模

【點擊睇Lucy勇救爸爸李璨琛】:

Lucy是李璨琛夫婦的心肝寶貝。
Lucy是李璨琛夫婦的心肝寶貝。

 

李璨琛成為人父後,一有時間就陪囡囡。
李璨琛成為人父後,一有時間就陪囡囡。

 

李璨琛與太太育有兩女。
李璨琛與太太育有兩女。

 

李璨琛會陪Lucy玩。
李璨琛會陪Lucy玩。

 

李璨琛會陪Lucy玩。
李璨琛會陪Lucy玩。

 

李璨琛帶Lucy去睇偶像MC張天賦。
李璨琛帶Lucy去睇偶像MC張天賦。

 

李璨琛陪Lucy睇MC張天賦演唱會。
李璨琛陪Lucy睇MC張天賦演唱會。

 

Lucy好受網民歡迎。
Lucy好受網民歡迎。

 

Lucy與爸爸李璨琛感情好好。
Lucy與爸爸李璨琛感情好好。

 

李璨琛一家好溫馨。
李璨琛一家好溫馨。

 

李璨琛陪Lucy做功課。
李璨琛陪Lucy做功課。

 

李璨琛與囡囡Lucy好似朋友。
李璨琛與囡囡Lucy好似朋友。

 

李璨琛夫婦好錫Lucy。
李璨琛夫婦好錫Lucy。

 

李璨琛一家四口。
李璨琛一家四口。

 

Lucy今年慶祝5歲生日。
Lucy今年慶祝5歲生日。

 

Lucy吸金能力強。
Lucy吸金能力強。

 

李璨琛帶Lucy四圍去。
李璨琛帶Lucy四圍去。

 

李璨琛一家到友人家中作客。
李璨琛一家到友人家中作客。

 

李璨琛見到飯𢳂試較硬度。
李璨琛見到飯𢳂試較硬度。

 

李璨琛研究手臂的經脈。  ​
李璨琛研究手臂的經脈。 ​

 

李璨琛讓朋友試拍打通心包經。
李璨琛讓朋友試拍打通心包經。

 

李璨琛被打到七情上面。
李璨琛被打到七情上面。

 

友人展示拍打後的瘀青。
友人展示拍打後的瘀青。

 

李璨琛狀甚痛楚。
李璨琛狀甚痛楚。

 

Lucy突然衝入鏡。
Lucy突然衝入鏡。

 

Lucy見爸爸李璨琛好痛苦。
Lucy見爸爸李璨琛好痛苦。

 

Lucy心痛爸爸李璨琛出手阻止。
Lucy心痛爸爸李璨琛出手阻止。

 

Lucy傷心到喊。
Lucy傷心到喊。

 

Lucy日前與媽媽去食飯。
Lucy日前與媽媽去食飯。

 

Lucy食得好滿足。
Lucy食得好滿足。

 

Lucy舉起手大讚。
Lucy舉起手大讚。

 

Lucy與媽媽感情好好。
Lucy與媽媽感情好好。

 

Lucy幫手送外賣。
Lucy幫手送外賣。

 

Lucy一臉認真。
Lucy一臉認真。

 

Lucy等車。
Lucy等車。

 

Lucy截車時好認真。
Lucy截車時好認真。

 

Lucy舉動有如小大人。
Lucy舉動有如小大人。

 

 

片中的李璨琛向朋友展示手臂,講幾句後對方拎起飯𢳂用來拍打,有另一男性友人展示經拍打後的狀況,手臂出現大範圍瘀青,當李璨琛被拍打時面部表情扭曲,狀甚痛苦。原本玩緊的囡囡Lucy見到爸爸痛到變臉,即衝入鏡頭出手阻止拉開,而且表情緊張,深怕爸爸被打傷。Lucy媽公開片後及Lucy爆喊相留言:「真情系列之lulu沖(衝)出嚟營救以為被打嘅爸爸 #心痛爸爸被打 #沖(衝)出嚟搶咗個飯𢳂 #其實係幫緊李通通個心包經」。

 

證明愛錫父母

不少網民見到5歲Lucy的舉動稱讚乖巧:「Lucy好愛爸爸,咸到豬頭咁,李老豆竇個心甜到糖尿病啊」、「冇白養」、「好乖女、好善良,好有愛,更要有勇氣衝出嚟叫唔好,性格好正,為李驕傲」、「Lucy真係好sweet啊」、「Lu Lu真係好愛佢爸爸媽媽,佢真係好心痛」、「證明其實Lulu好錫爸爸」、「個樣超認真嬲」、「佢會唔會記實咗auntie然後唔鍾意人哋架」等。

 

【點擊睇李璨琛細女Sucy】:

李璨琛的細女Sucy今年2月出世。
李璨琛的細女Sucy今年2月出世。

 

Lucy成為家姐。
Lucy成為家姐。

 

妹妹Sucy出世時,Lucy期待又開心。
妹妹Sucy出世時,Lucy期待又開心。

 

Lucy自妹妹出世後幫手照顧。
Lucy自妹妹出世後幫手照顧。

 

李璨琛童年照片,與囡囡好似樣。
李璨琛童年照片,與囡囡好似樣。

 

細女Sucy出世七個月已似家姐一樣受網民歡迎。
細女Sucy出世七個月已似家姐一樣受網民歡迎。

 

Sucy不時被媽媽公開沖涼照。
Sucy不時被媽媽公開沖涼照。

 

Sucy的出浴照被公開。
Sucy的出浴照被公開。

 

Sucy的大髀好肉地。
Sucy的大髀好肉地。

 

Lucy媽梁志瑩將囡囡放入鞋盒,惹怒網民。
Lucy媽梁志瑩將囡囡放入鞋盒,惹怒網民。

 

大女Lucy打開紙盒時,見到妹妹Sucy藏於盒內。
大女Lucy打開紙盒時,見到妹妹Sucy藏於盒內。

 

Sucy在盒中曲起身體,表現不安。
Sucy在盒中曲起身體,表現不安。

 

Sucy不及家姐多頭髮。
Sucy不及家姐多頭髮。

 

Sucy肥嘟嘟好可愛。
Sucy肥嘟嘟好可愛。

 

兩姊妹被媽媽打扮一樣。
兩姊妹被媽媽打扮一樣。

 

Sucy抗拒Lucy抱抱的舉動。
Sucy抗拒Lucy抱抱的舉動。

 

Sucy表情豐富。
Sucy表情豐富。

 

Lucy對合照好滿意。
Lucy對合照好滿意。

 

Sucy展開笑容。
Sucy展開笑容。

 

Sucy好多表情。
Sucy好多表情。

 

兩姊妹每一張表情都不同。
兩姊妹每一張表情都不同。

 

Sucy表情好有戲。
Sucy表情好有戲。

 

Sucy完美演繹喜怒哀樂。
Sucy完美演繹喜怒哀樂。

 

仲有伸脷。
仲有伸脷。

 

Sucy有如Lucy的迷你版。
Sucy有如Lucy的迷你版。

 

Lucy與妹妹Sucy好似樣。
Lucy與妹妹Sucy好似樣。

 

Lucy與Sucy十足餅印。
Lucy與Sucy十足餅印。

 

Sucy好似Lucy小時候。
Sucy好似Lucy小時候。

 

Sucy有頭髮後變成Lucy 2.0。
Sucy有頭髮後變成Lucy 2.0。

 

Sucy適合不同造型。
Sucy適合不同造型。

 

 

加拿大星島WhatsApp報料熱線:(437)428-9394

下載「星島新聞(加拿大版)」App,隨時看到最新最快新聞:
iPhone:https://apple.co/2IBi812
Android:https://bit.ly/2Pe8anu

訂閱加拿大星島網電郵快訊,每天可收到最快新聞資訊電郵: https://www.singtao.ca/subscribe/singtao.php

>>>訂閱CCUE YouTube 頻道,查看更多吃喝玩樂、生活資訊影片。
share to wechat

延伸閱讀

share to wechat

延伸閱讀

鍾嘉欣7歲大女越來越似媽咪!鼻哥嘴巴如倒模 湊子女返港遊樂園有少女心

甄妮大爆與林青霞年輕時瘋狂舊事 三個字形容兩女一男同床經歷

新聞女王丨王敏奕採訪元旦BB講錯五個字 竟被BB父母求償千萬即將變棄卒?

袁偉豪化身巨嬰版「袁咕碌」超爆笑 神複製囝囝得戚奸笑樣:肯定係我個仔

都市網新聞