Juicy叮|日籍老婆被嘲居港10年不懂廣東話 Youtuber大J發文護妻列7原因

在香港居住的非本地人,是否必須學習廣東話?Youtuber 大J在網上發文,指其日籍老婆Mai在影片中分享與香港有關的話題時,總會有網民留言諷刺她居港多年仍然不懂廣東話,並列出太太不懂得說廣東話的7個原因。相關帖文隨即引起熱議,網民反應兩極。

大J昨晚在社交媒體發文,提到Mai在最新的影片中談及她居住在香港的10年期間,感到方便的事物。大J表示,每當她分享與香港有關的話題時,總會有網民留言諷刺指「居住香港10年廣東話都唔識講」及「十年香港,都冇心學廣東話」。大J續指,她不懂得說廣東話有7個原因,包括「1.佢同我溝通唔使廣東話;2.佢同朋友溝通唔使講廣東話;3.佢同我屋企人溝通唔使講廣東話;4.佢去街市買餸都唔使廣東話;5.邊個話你知喺香港生活就要識講廣東話?;6.每個人都有語言天份呢樣嘢,佢就係冇乜;7.佢識講英文就夠啦」。

請點擊組圖瀏覽:

大J發文並列出她不懂得說廣東話的7個原因。大J FB

大J與日籍老婆Mai。大J FB

有網民諷刺Mai在香港居住多年仍然不懂得廣東話。大J FB

大J指,「佢同我溝通唔使廣東話」。大J FB

大J發文後,網民反應兩極。大J FB

相關帖文隨即引起熱議,網民反應兩極。有網民認為Mai不需要學習廣東話,並指「講英文無問題,同店主有講有笑溝通到,有咩問題」、「香港法定語言係中文英文,識其中一樣就可以」、「其實作為客人,佢欣賞同鍾意香港,又支持唔同本土文化同產物已經好好」、「本身廣東話就係世界上其中一種最難學嘅語言」等,亦有人反問「個個香港人都由3歲學咗英文起碼廿年,咪變native speaker?」。另有人則認為,「好簡單,你喺邊度生活就用當地語言同當地人溝通係一種尊重」、「係香港麻煩講返粵語」、「唔學總有藉口嘅,睇有冇心嘅啫」、「原來長期定位起一個地方,仲可以大條道理話唔使識當地語言」等。

訂閱星島網singtao.ca電郵快訊,每天可收到最快新聞資訊: https://cloud.marketing.ccue.ca/singtao_subscribe

【看星島*知天下】請立即下載「星島新聞(加拿大版)」App:
iPhone:https://apple.co/2IBi812
Android:https://bit.ly/2Pe8anu
share to wechat

延伸閱讀

share to wechat

延伸閱讀

搗新蒲崗工廈百家樂賭檔 警拘29人包括77歲女主持

聖誕新年前夕走私煙活躍 海關月內破第2宗過億元私煙案拘3男

港鐵油麻地站遇查 男子揭藏毒品被捕

城市規劃建築設計成就展今舉行 房委會作品探討公屋發展歷程

都市網新聞