JW拍拖後唔再做「辣椒仔」

■霍啟山邀請JW擔任活動大使。

文、圖:游艾維

王灝兒(JW)應霍啟山邀請,為「香港廣東青年總會成立兩周年晚會」擔任活動大使,希望讓年輕人了解身邊有不少機會, 要好好把握,擴闊自己朋友圈。JW不諱言跟男友拍拖後社交圈子也擴闊了,她謂:「人際關係好重要,以前我係一隻辣椒仔,鍾意就鍾意,唔鍾意就唔鍾意,說話很直腸直肚,現在長大了,覺得不可以這樣,要照顧人家的感受。」
問到現在的脾氣是否已收斂不少?JW謂:「係呀!所以要經常靠做運動來發泄情緒。(不是靠男友發泄?)佢都要見好多人,總之大家長大了,都識得做人。(可有跟男友嗌交?)甚少,返到去見到面大家都會好開心,總之大家要忍讓。」追問現在是否跟男友同居?她卻矢口否認。

都市網新聞